Manuell behandling

Ledmobilisering är ett behandlingssätt inom ortopedisk manuell terapi (OMT) och används för att normalisera rörligheten i lederna och bygger på passiva,rytmiska rörelser anpassade för att töja på muskler,ledkapslar och annan vävnad.

Manipulering är en annan metod och görs med en snabb stöt för att få en ledfrigöring.

Träning/MTT

Medicinsk träningsterapi (MTT) bygger på individuellt anpassad dosering och gradvis stegrande belastning beroende på din situation.

Personligt program för dig som patient utformas och och du får vägledning och stöttning under träningspasset.

Akupunktur

Smärtlindring med nålar.

TENS

Transkutan elektrisk nervstimulering.